فیلتر شکاف صوتی برای فرکانس های صوتی 100Hz - 10KHz

شرح:
فیلتر شکاف متغیر با فیلترهای پاس هر دو بالا و پایین.

فیلتر درجه یک

یادداشت
در نگاه اول ، این مدار نسبتاً پیچیده به نظر می رسد ، اما وقتی خراب شد ، می تواند به بخش های فیلتر گذر بالا و گذرگاه پایین تقسیم شود و به دنبال آن یک تقویت کننده جمع بندی با افزایش تقریباً 20 برابر باشد. ولتاژ راه آهن تأمین +/- 9V DC است. این کنترل ها همچنین ممکن است برای استفاده به عنوان فیلتر باند (شکاف) یا فیلتر عبور باند تنظیم شوند.