یکی ترانزیستور گیرنده FM فوق العاده احیا کننده

یکی ترانزیستور گیرنده FM فوق العاده احیا کننده
شما می توانید این گیرنده FM را تنها با یک MPF102 FET Transistor و چند جزء الکترونیکی بسازید. این رادیو به اندازه کافی حساس است که می تواند ایستگاه های 20 را در باند FM تنظیم کند ، برخی با حجم کافی برای درایور بلندگو کوچک PM. توانایی تنظیم 88.9 MHz و 89.1 MHz گواهی بر انتخاب آن است. نسبت سیگنال به نویز از راديو های نوع واكمن بهتر است. در این پروژه جالب توجه نه تنها یك گیرنده FM ترانزیستور FM بسیار منحصر به فرد خواهید داشت ، بلكه در ساخت كویل های هسته ای هوا خانگی نیز در فروشگاه هستید. و حتی بیشتر از آن ، وقتی پروژه "خود" را تمام می کنید ، سفر شما تازه آغاز شده است. با گیرنده FM در حال کار خود ، می توانید بسیاری از چیزهای شگفت انگیز را آزمایش کنید.